T 57 aan de Naamlooze Vennootschap „Polarine-Fabrie- aan P. J. de Mos een perceel grond, gelegen aan de zuidoostzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage. Sectie A. K. No. 4988, groot 12 A. 45 C.A., tot en met 21 April 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 747,— 45 c.A., tot en met 24 Februari 1990, tegen een .jaar lijkschen canon van f 747, aan P. J. van Leeuwen een perceel grond, gelegen aan de Zuidoostzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. K. No. 4990, groot 15 A. 55 c.A., tot en met 24 Februari 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 933, aan de Vereeniging „Observatiehuis” een per ceel grond, gelegen nabij de Laan van Meerdervoort, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. M. no. 3741, groot 6 A., tot en met 11 Mei 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 300, aan A. van der D e ij 1 een perceel grond, gelegen nabij de Visschershaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A.K., No. 5168, groot 1 A., 40 c.A., tot en met 24 Februari 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 98, aan J. W. Smeele een perceel grond, gelegen aan het Hofwijckplein, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. D. No. 2864, groot 2 A. 80 c.A., tot en met 21 April 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 343, aan de Naamlooze Vennootschap „V i s c h h a n d e 1, Reederij en Voermanderij voorheen Frank V r o 1 ij k”, gevestigd te Scheveningen, een perceel grond, gelegen aan de zuidoostzijde van de Visschershaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. K. No. 4980, 4981, 4982, 4983 en 4984 en groot 31 A. 23 c.A., tot en met 21 April 1990, tegen een jaarlijk schen canon van f 2186,10; I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 57