15 5 22 Wegingen in 1915. IX. Het aantal wegingen, op de verschillende toestellen, van vee, vleesch en huiden was volgens onderstaande specificatie: Levend. MAANDEN. 68.226,5 1.925 884.369,6532.902 13829 105 55939 134 Koelhuis. X. Langzamerhand begint het getal handelaren in versche en gedroogde land- en tuinbouwproducten, boter en eieren, die hunne goederen in het koelhuis opslaan, zich uit tc breiden Over het algemeen zyn het nog betrekkelijk kleine partijen, welke worden gekoeld, doch op goeden grond mag vertrouwd worden, dat het gebruik maken van deze uit muntende inrichting meer en meer zal toenemen. In het benedenkoelhuis waren op 31 December 1915 ver huurd: 184 van de 359 koelcellen met eene oppervlakte van 609,45 M2. Alle 42 pekelcellen met eene oppervlakte van 212 M2. waren verhuurd en 4 ongekoelde cellen van de 35, met eene oppervlakte van 33.37 M2. 3.498 2.675 3.947 4.576 2.035 2.072 17 12 20 17 17 10 7 7 4 10 2 11 789 856 1428 1511 1205 951 807 1318 1025 1069 1476 1394 Januari Februari Maart April Mei Juni. Juli Augustus September October November December. 3284 3531 3411 3122 4336 5494 4609 5956 5963 4594 5863 5776 8 8 7 5 20 11 12 12 10 4 1 12706 Bovendien werden nog gewogen eenige partyenhooi, stroo, rogge, ijzer, beenderen, anthraciet, steenkolen, appelen, kaas en schillen, benevens eenige wagens en vaten. 897 1353 i 963 528 1 631 1563 1188 1526 1306 680 945 1126 85.834,95 2.027 48.023,3 1.792 52.567.4 2.132 76.688,2 I 2.772 80.475,1 3.451 103.752,75 69.211.4 64.148,8 91.997,6 78.874,2 64.569,45 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. den. vleesch! Klein vee. K.G. vleesch, vet en afval. I Var- Groot kens. vee. Geslacht vee i (geheele dieren). Voeten Hui-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 580