I 15 24 56000 46500 47500 36000 i 139775 113325 204512'/, 232837'/, 398775 551512'/, 561812'/, 585537'/, 450175 260612'/, 153612'/, 175625 8275 9025 60900 93300 111725 62787' 6375 3962'/, 4187'/, 8562I 2762'/, 3950 131212 I 110562'/, I 144562'/, 178062'/, 342250 454612'/, 468512'/, 473812'/, 387387'/, 254237'/, 149650 171437'/, VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Overzicht van den verkoop in 1915. In K.G. MAANDEN. Per 1000 K.G. Totaal. a f 10,— I A f 7,— a f 6,— 375812'/j 3828112'/, 186000 3266300 XIII. Verschillende inkomsten. Sterilisator. Vetsmelterij. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Van de vetsmelterü werd een veelvuldig gebruik gemaakt; het voorwaardelyk goedgekeurde vet is gesmolten en daarna voor het gebruik geschikt verklaard. Ontvangen is f' 847,07. Gesteriliseerd werd het vleesch van 50 runderen, 140 varkens en 3 kalveren en bovendien nog 4.357 K.G. vleesch, hetwelk geregeld aan het publiek tegen lagen prjjs werd verkocht. De ontvangsten van den verkoop waren f 27.738,23 zoodat f27.738,23 de gemiddelde opbrengst heeft bedragen—5-555- 1,^s=f7.245 o.öJö.l U per 1000 K.G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 582