15 26 B. 1 1 3 7 6 1 De Directeur van het Openbaar Slachthuis, H. G. van Harrevelt. ’s-Gravenhage, April 1916. Opbrengst van den Korioven. Tegen vergoeding van f900,per jaar door de Gemeente, werden alle dierenlyken, aangebracht door den Gemeente- lyken Reinigingsdienst, in den korioven vernietigd. Voor rekening van particulieren zijn 15 honden, 1 kat, 1 varken en 1 kalt verbrand. Voorts 1 2 Art. 4 sub 1. „4,2. „4,4. van het Open- XIV. Overtredingen. De processen-verbaal, opgemaakt door keurmeesters, opzich ters, hoofdportier-controleur en portiers, wegens verschillende overtredingen, kunnen als volgt worden gerangschikt: A. Betreffende de Verordening op het slachten van vee en op den invoer, het vervoer, den doorvoer, de keuring van vleesch en den handel daarin in de Gemeente 's-Gravenhage Betreffende de Verordening op het gebruik baar Slachthuis. Totaal 23 volgd, op 19 veroordeeling en op 3 vryspraak volgde. Art. 4. 15. wegens diefstal. aanwenden van nagemaakte gemeente- stempels. belemmeren van een ambtenaar in het uitoefenen van zijn functie. processen-verbaal, waarvan één niet werd ver- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. AARD DER OVERTREDING. AARD DER OVERTREDING. n 1 I Aantal Processen verbaal. Aantal Processen verbaal. 4 4 10.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 584