I 15 29 De Secretaris, M. van Reenen. Burgemeester en Wethouders van Karnebeek. Het nadeelig saldo der exploitatierekening van het Koel huis bedroeg rond f 63.400, dat is rond f 1.000, of ruim l'/i minder dan in 1914, terwyl de winst van de ijsfabriek rond f 4.600 bedroeg, dat is rond f 700, of ruim 12'/2 minder dan in het vorige jaar. Geslacht werden 77.270 dieren, dat is 1786 of ruim 2 meer dan in 1914. Het vleeschgebruik per hoofd in de Gemeente verminderde van 45,87 K.G. per jaar tot 42,59 K G. Gestald werden 25.247 dieren, dat is 1.837 of ruim 6*/2 minder dan het vorige jaar. Gevoederd werden 5989 dieren, dat is 1.114 of ruim 15'/2 minder dan in 1914. Ter keuring werden ingevoerd 5230 geheele dieren, of ruim 5'/2 meer dan in 1914 en 1.468.489'/2 K.G. vleeseh, vet en afval, of ruim 24% meer dan in het vorige jaar. Van de 359 koelcellen waren er op 31 December 1915 voor een geheel jaar 184 verhuurd tegen 160 op 31 Decem ber 1914. De 42 pekelcellen bleven alle verhuurd. In 1915 werd verkocht rond 3.828.000 K.G. ys tegen rond 3.877.000 K.G. in 1914, een vermindering dus met rond 49.000 K.G. of ruim 1 De gemiddelde verkoopprijs daalde van f 7,44s per 1000 K.G. in 1914 tot f 7,24s in 1915, doordat minder ys tegen f 10.per 1000 K.G. is verkocht. De kostprys van het ys daalde van f 6,0871 per 1000 K.G. in 1914 tot f 6,04938 in 1915. van 's-Gravenhage, VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 587