I I 15 15 I 30 I il I. II. I II 1 1 If VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. OPENBAAR SLACHTHUIS. I. BE DR IJ F S R E K E N I N G. Art. LASTEN. Art. BATEN. 5 n III. IV. IV. n V. 1? VI. VII. n VIII. IX. X. 1.000,— 1.000,— f 324.816,97» f 320 767,09= 5 Nadeelig saldo f 58.294,42 f 44.612,45 Gezien Oninbare posten Uitkeering aan de Gemeente Afschrijving Onvoorzien Algemeene onkosten. Renten De Directeur, H. G. van Harrevelt. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Totaal der Lasten Totaal der Baten Werkelijk bedrag. 25.743,92 27.783,23 2.562,84 i i Geraamd bedrag. f 266.522,55= f 276.154,64 f 209.345,87» f 220.064,65 I. 24.776.68 30.400,— 2.000,— I Opbrengst Slachthuis Opbrengst Koelhuis III. Opbrengst IJs Rente van kasgeld 31.369,80 19.056,68 10.605,32 14.507,55 79.994,73 101.490,43= 62.742,58 f 324.816,97» |f 320.767,09 266.522,55= 31 VERSLAG VAN HET De Administrateur-Boekhouder, J. Polder. 276.154,64 Exploitatiekosten Slachthuis II. I Exploitatiekosten Koelhuis Fabricatiekosten van het ijs i Onderhoudskosten 32.450,- |f 19.056,68 13.575,- L 14.507,55 I, 79.994,73 101.490,43» 62.742,58

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 588