15 32 11. LASTEN. Art. f f 31.369,80 f 32.450,— II. 3.056,68 f 19.056,68 f 19.056,68 13.575,— 10.605,32 Fabricatiekosten van het ijs. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Steenkolen d. Zwaveligzuur e. Zout Diverse behoeften en onkosten Geraamd Werkelijk bedrag, j bedrag. 2.185,47 s 15.901,305 207,05 374,00 388,85 1.520,22 s 5.403,62 3.004,06 207,05 373,99 s 96,37 f f 2.200,— 7.500, - 3.000,— 125,— 600,— 150,— SPECIFICATIE DER BEDRIJFSREKEMNG. 18.063,99 5 2.007,77s 7.941,85 1.195,85 77,88 751,89 s 429,83 250,— 650J2 5 I. Exploitatiekosten Slachthuis. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Steenkolen rf. Veevoeder e. Strooisel f. Slachtpatronen g. Laboratoriumkosten h. Tramkosten i. Kosten voor herkeuringen. j. Diverse behoeften en onkosten 2.200,- f 13.000,— 100,- 500,- 200,— 18.300,— f 3.000,- 7.000,— 1.600,— 100, 1.100, 500,- 300,— 50,— 500,— - Exploitatiekosten Koelhuis. a. Arbeidsloonen b. Electrische drijfkracht c. Zwaveligzuur d. ZoutJ e. Diverse behoeften en onkosten j Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad van 14 Juni 1916. j„ VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. f r III. f f r» n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 589