*1 M I r 58 a aan H. B o d e n z een perceel grond, zich uitstrek kende van het Gevers-Deynootplein tot aan de ütrecht- sehestraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 3666, groot 10 A. 75 c.A., tot en met 31 December 1958, tegen een jaarlijkschen canon van f 2737,50; aan G. J. II o o g e n r a a d een perceel grond, zich uitstrekkende van de Leeghwaterkade tot aan de Leegh- waterstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie A D, No. 2862, groot 1 A. 80 c.A., tot en met 7 Juli 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 225, aan W. B i e v e r een perceel grond, gelegen aan de Neptunusstraat en de Rotterdamschestraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F, No. 2512, groot 16 A. 34 c.A., tot en met 7 Juli 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 1143,80; aan Mejuffrouwen A. A. en A. M. Abrahams een perceel grond, gelegen aan de Zuid-Oostzijde van den Pompstationsweg nabij den Badhuisweg, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 3670, groot 1 A. 44 c.A., tot en met 31 December 1968, tegen een jaarlijkschen canon van f 142,56; aan N. J. Smit een perceel grond, gelegen aan het Gevers-Deynootplein, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 3672, groot 7 A. 50 c.A., tot en met 31 December 1958, tegen een jaarlijkschen canon van f 2250, aan C. A. S t i g t e r een perceel grond, gelegen aan de Goudriaankade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A D, No. 2908, groot 1 A. 4 c.A., tot en met 14 Augustus 1988, tegen een jaarlijkschen canon van f 104, ken (Polarine-Works)”, een perceel grond, gelegen aan de 3e Van der Kunstraat, zich uitstrekkende tot aan de Laakhaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A C, No. 296, groot 788 M2., tot en met 11 Mei 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 512.20:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 58