I- 15 33 43.700,— 100,- 2.300,— 516,11 171,05 1.150,56 2.610,01® 3.247,19 394,51 123,43® 495,58® VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Art. LASTEN. IV. f f 3.300,— 4.891,92 los en e. 1.300,— meenteraad van 14 Juni 1916 f 14,507,55 V. j Algemeene onkosten. f 4.000,— 4.455,77 o e. 2.556,40® w n 3.082,55 14.507,55 n n n n Geraamd bedrag. r> n n o n 1.800,— 5.500,— 600,— n n Werkelijk bedrag. M r> 45.568,82® 786,32 4.432,74® 4.044,35® 953,77 474,94® 1.522,74® 5.896,13 772,11® 792,41® 356,79 435,42 672,51® 5.133,11 3.696,76 222,41 684,76® I r> 1 600,— 600,— 450,— 700,— 4.500,— 3.000,— 2.500,— 450,— 2507- 700,— 600 475,— 175,— j 350,— 1'700,— n 7.813,32® f 79.994,73 ni f 79.994,73 900,— L 500,— I, a. Jaarwedden b. Hulppersoneel c. Verlof- en ziekengeld d. Bewaking, schoonhouden, huis- houdelijke benoodigdheden en onkosten Pensioenen en gratificatiën aan weduwen en weezen f. Kosten der ongevallenwet g. Brandverzekeringspremie h. Bureaukosten, drukwerk en kan toorbehoeften. i. Electrische verlichting j. Verw. bureaux en laboratorium. k. Verlichting en verwarming dienstwoningen l. Duinwater m. Telefoon n. Dienstkleeding o. Grondbelasting p. Diversen Verhoogd by besluit van Burg, en Weth. van 6/9 Juni 1916 Idem by besluit van den Gemeen teraad van 14 Juni 1916 Onderhoudskosten a. Gebouwen b. Kioleering, bestrating plaatsen c. Lucht- en smalspoor d. Afrastering, muren en ijzeren hekken VerlichtingsinstallatieL f. Diverse inrichtingen van de hal len, stallen en het koelhuis g. Kleine werktuigen en inventaris. h. Machineriën en luchtkoelinrichtingi i. Stoomleidingen Pompinstallatie k. DiversenL Verhoogd by besluit van den Ge- L f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 590