15 34 I i'/2 331,72 4,062,11 2.671,92 214,83 890,43 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. LASTEN. Art. f 101.490,43® VI. 36,63s n VII. ■f 23.059,44 f 23.062,94 c. e. 8.645,29 8.620,28s 5 2.776,88 n luchtkoel- en n 406,96 n f 62.742,58 f 62.742,58 f 3.000,— f VIII 3.000,— f f f Oninbare posten. f IX. Uitkeering aan de Gemeente f X. f 1.000,— 1.000,— n n n Tf Onvoorzien Verlaagd bij besluit van Burg, en Weth. van 6/9 Juni 1916 Geraamd bedrag. w n n Werkelijk bedrag. l‘/2 4 3 17.575,45 1.066,48 1.041,07 18.535,92 1.074,13 1.041,06s f 101.490,43 s f 101.490,43s 5 5 2 8 8 5 3 Rentenf 101.453,80 Verhoogd by besluit van Burg, en Weth. van 6/9 Juni 1916 1.750,51s 484,77s 2.671,92 214,83s 890,42s 331,72 4.064,05 Afschrijving. a. Gebouwen c.a b. Rioleering, bestrating en los plaatsen Smalspoor d. Luchtspoor Afrastering, muren en ijzeren hekken f. Verlichtingsinstallatie g. Diverse inrichtingen der hal len, stallen en koelhuizen h. Kleine werktuigen en gereed schappen Meubilair i. Machineriën inrichtingen j. Stoomleidingen k. Pompinstallatie V erhoogd by besluit van Burg, en Weth. van 6/9 Juni 1916. B n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 591