15 35 7 Af: Voorraad op 31 Dec. 1914 ByVoorraad op 31 Dec. 1915 I f- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. BATEN. Art. I. Opbrengst Koelhuis. Civilian kxzar» or! onl II. f f •n 1.500,— 799,28 n C. n 3.056,68 f f 25.743,92 24.776,68 III. f f f 30.400,— IV. Rente van Kasgeld f f 2.562,84 2.000,— n •n •n n T) n V) n Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. 14.791,60 5.725,46 9- a b. 826,045 2.120,— 251,11 578,975 600,45 51,- 15.000,— 500,— 25.500,— 3.000,— 900,— 1.000,— 1.500,— 2.120,— 600,— 100,— 300,— 100,— Cellen benedenkoelhuis, perjaar. p. maand voor versche land- en tuinb. producten S v. gedroogde land- en tuinb. producten 10.895,875'„ 23.690,855 1 104,— 1.116,— 1 827,375 f 27.738,23 n_ f 5.731,— 25.050,— 8.600, — 3.960,— 3.600, — L f 209.345,875 f 220.064,655 Ruimte boven koelhuis. d. Pekelcellen e. Ongekoelde cellen, per jaar per maand Bewaarloon voorkoelhuis h. Diversen Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad van 14 Juni 1916 f 151,509,- f 172.627,55 5.963,40 21.051,44 12.791,30 4.122,95 3.508,015 i Opbrengst IJs. a. Per jaarovereenkomst b. Per zomerovereenkomst c. Per winterovereenkomst d. Zonder overeenkomst. 150,— 27.588,23 195,- f 27.783,23 Opbrengst Slachthuis. a. Slachtgeld b. Stalgeld c. Keurloon d. Weegloon e. Huur f. Verschillende inkomsten Verhoogd by besluit van den Gemeenteraad van 14 Juni 1916.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 592