15 15 36 37 VERANTWOORDING DER BUITENGEWONE III. V. Memorie Memorie Begroot op f 77.674,47» if 77.674,47 »J Opgenomen29 Juni 1916 5.956,83 5 f 71.717,64 f 77.674,47 »f If 77.674,47 »f 5.956,83 »if 71.717,64 IV. VERLIES E WINST 1915. 63.419,10 if 14.236,62» Zuiver verlies 44.612,45 f 63.419,10 If 63.419,10 Gezien De Administrateur-Boekhouder J. Polder. Nadeelig saldo der Exploitatierekening: Koelhuis De Directeur, H. G. van Harrevelt. Voordeelig saldo der Exploitatierekening: Ijsfabriek Voordeelig saldo der Exploitatierekening: Slachthuis 5.956,83 »|f 71.717,64 Buitengewone ont vangsten. Begroot op Onverwerkt crediet van 1914 (Bijlage 525) j 4.570,02» Onverwerkt crediet van 1914 (Bijlage 525). I Buitengewone uitgaven, i XI. I (Aanleg en uitbreiding.) ontvangsten en uitgaven. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Art. BATE N. LASTEN. Art. f f O Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. Geraamd bedrag. Werkelijk bedrag. Beschikbaar gebleven crediet. X Mn m n I VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 593