38 15 15 EXPLOITATIEREKENING V SLACHTHUIS. f Opbrengst 14.236,62’ f 220.064,65s f 220.064,65s EXPLOITATIEREKENING KOELHUIS. VI. 19.056,68 25.743,92 overgebracht naar de Verlies- en 63.419,10 Uitkeering aan de Gemeente 125,- f 89.163,02 f 89.163,02 I' f 220.064,65s Exploitatiekosten Aandeel in de Onderhoudskosten Exploitatiekosten Aandeel in de Onderhoudskosten Voordeelig saldo, overgebracht naar de Verlies- en Winstrekening I 6.794,20 26.329,13 32.944,16 Opbrengst 3.913,8I5| Nadeelig saldo. Winstrekening 31.369,80 9.334,13s) 69.904,37 30.759,315 63.710,41 750,- Algemeene onkosten Afschrijving Interest Algemeene onkosten Afschrijving Interest Uitkeering aan de Gemeente 39 f 205.828,03 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. T) r> rt n n n n T> 1 f VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 594