h 15 ONDERDEELEN. -.- If f 556.221,86s |f 135.812,63 if eevoeder trooisel aagsel- OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN HET Boekwaarde. ONDERDEELEN. Gebouwen. f 34.577,62 172.405,74 34.466.67 137.939,07 n n w n n 'f n f n Grond en Plantsoenen. f 395.467,6 10.605,58 f f Lucht- en smalspoor. 15.259,’ 1.326,20s If 16.585,97s f 178.128,03 f f f jRioleering, bestrating losplaatsen 28.492,12 33.588,28 25.203,42 - 25.329,54 46.457,26 394.400,— 1.067.63 395.467,63 I 3.561,08s |f 859,19s 4.420,28 24.057,02 j 43.670,61 Stoomleidin, Aan- I schaffings- waarde. n n Afge- sehreven. 6.480,76» 1.939,09s n n 28.955,41 7.756,36 Luchtspoor Smalspoor Afge schreven. Grond 78.880 M2. Plantsoenen 68.272,08 4.272,84» 4.158,14 163.426,93 17.209,76s 30.544,08 420.409,23s f 26.119, 4.511, 30.631J 19.062,05s 5.659,97 195,— 642,64 29,75 465,18s 1.260,— 21,24 67,50 27.403,34 50.800,65s f 16.223.03s f If i” en r 337.626,77 161.186,54 32.136,01 509.034,78 26.786,26 31.573,33 inrichtingen ’..lil.igen Pompinstallatie f w f 21.543,90 f 10.286,64 1.705,86 2.014,95 1.511.94s 1.272,52 2.786,65 i f 1.543.060,19 If 29.680,85 5.370,82 35.051,67 26.391,38 25.332,57 36.077,89 66.356,56s 158.016,52s Aan schaffings waarde. 35.436,17s: 9.695,45s 231.699,01 21.482,61 34.702,22 24.808,171 23.817,37 33.913,58 62.449,92 148.568,82 91.875,54s jf 1.451.181,6 Boekwaarde. Diverse voorraden. 394.400,- [agazyngoederen 1.067,6 ,teenkolen 395.46L6 )rukwerk en kantoorbehoeften randstoffen 167 522.4 ienstkleeding v erucniingsinstallatie f Inrichting der hallen, stallen en koelhuizen Kleine werktuigen en ge reedschappen Meubilair 23.691,471 Machineriën en luchtkoel- 45 VERSLAG VAN HET 31 DECEMBER 1915. 359.170,67 f 171.473.18 541.170,79 Afrastering, muren en ijze ren hekkenf J. Vt Slachtliallen Stallen Koel- en pekelhuis Ijsfabriek en apparaten ruimte Ketelhuis met schoorsteen Keurgebouw Huidenbergplaatsen Verbindingshal Darmwasschery en mest- lokaal Administratiegebouw Cantine Dienstwoningen Diversen 44 OPENBAAR SLACHTHUIS. X. BEKNOPTE INVENTARIS PER 1.583,21 1.515,20 2.164.31 3.906,64s 9.447,70» Diverse inrichtingen. Verlichtingsinstallatie hallen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 598