15 INHOUD. XII. XIII. 38—39 38—39 40 41 42—43 44—45 28—29 30—31 32—35 1. II. III. 1 1—3 4 4—13 14—15 16 17—19 20—21 22 22 23 23— 24 24— 26 26 IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Beheer Personeel Toestand van gebouwen en inrichtingen. Keuringsdienst Slachtingen Vleesehverbruik Stalling en voeding Ingevoerd vleeseh, vet en afval Wegingen Koelhuis XI. Diverse verhuringen Ijsfabriek Verschillende inkomsten XIV. Overtredingen Opmerkingen van Burgemeester en Wethou ders naar aanleiding van de rekening van het Slachthuis Bedryfsrekening Speciftcatie der bedrijfsrekening Verantwoording der buitengewone ontvang sten en uitgaven3637 Verlies en Winst3637 Exploitatierekening Slachthuis Koelhuis Ijsfabriek Berekening van den kostprijs van het ys Balans Beknopte inventaris I. II. III. IV. V. VI. VIL VIII. IX. X. I Bladzijde. Hoofdstuk. Administratief Overzicht No. Verslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 599