59 aan D. den Duik Jaczn. een perceel grond, zich uitstrekkende van den Visschershavenweg tot den Zee sluisweg, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A. K. No. 5561, groot 12 A. 44 c.A., tot en met 31 Augustus 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 870,80; aan N. F r o s een perceel grond, zich uitstrekkende van de 3e Lulofsdwarsstraat tot aan de Laakhaven, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A. C, No. 298, groot 7 A. 29 c.A., tot en met 25 Sep tember 1987, tegen een jaarlijkschen canon van f 437,40; aan E. W. Hoffrichter een perceel grond, gelegen aan de Dirk-Hoogenraadstraat, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A. F. No. 2521, groot 2 A. 49 c.A., tot en met 8 October 1990, tegen een jaar lijkschen canon van f 261,45; aan J. D. Kayser een perceel grond, gelegen op den hoek van de Juliana-van-Stolberglaan en deJacob- Mosselstraat, kadastraal bekend als gemeente 's-Graven- hage, Sectie R, No. 9017, groot 2 A. 2 c.A., tot en met 13 October 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 282,80; aan L. F. J. van Beu kering een perceel grond, gelegen aan de Kempstraat, kadastraal bekend als ge meente 's-Gravenhage, Sectie A. B. No. 3048, groot 3 A. 7 c.A., tot en met 28 October 1990, tegen een jaarlijk schen canon van f 214,90; aan J. G. B. F. Meddens een perceel grond, gelegen aan den Violenweg, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie V, No. 3685, groot 7 A., tot en met 22 Mei 1987, tegen een jaarlijkschen canon van f 595, aan C. H. P. van Paassen een perceel bouwterrein, gelegen aan de Neptunusstraat, de d’Aumeriestraat en de 2e Messstraat, kadastraal bekend als gemeente 's-Gra- venhage, Sectie V, No. 3678, groot 14 A. 19 c.A., toten met 8 October 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 1206,15;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 59