B. J. Warn ars, -J 3 Wethouders. Bij de vaststelling van het bevolkingscijfer en de daaraan verbonden becijferingen, strekte het bevolkings cijfer, aangegeven bij Provinciaal Blad van Zuid-Holland, No. 37 van 29 Mei 1915, A No. 619 (4de Afdeeling), tot uitgangspunt. B. Registers van Bevolking. De in 1914 voltooide Bevolkingsboekhouding in kaart systeem bleef aan de eischen voldoen. In het belang eener richtige bijhouding der Bevolkings- Arabtenaren ter Gemeente-Secretarie, Oud-leden van den Raad. 12.5 10.7 11.- 10.7 11.1 iets minder in 1910 ruim. 12.3 per 1000 1911 1912 1913 1914 1915 De verhouding der sterfte is in 1915 gunstig geweest. Op gemeld tijdstip fungeerden als bezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, de- heeren W. H. van der Heijden, L. J. van dek Wulp, J. M. Bouscholte, M. W. C. Kokpel, L. F. van den Belt, G. W. Nieuwstraten, en P. .1. F. van Betten, Ambtenaar ter Gemeente secretarie, als plaatsvervangend bezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Op 31 December fungeerden als onbezoldigd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, de heeren: H. de Wilde, l J. C. Jansen, S R. A. van Sandick, Lid van den Raad. J. Simons, Oud-Wethouder. A. J. C. Baron van Pallandt, Jhr. 0. J. A. Repelaek van Driel, E. L. A. Penn, i n n n n n n T» n •n r> n n r> r n r> n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 5