16 10 4 VERSLAG DEH VISSCHER8HA VKN. Duinwater. Kadegeld. Kraan. Reiniging. Schade door aanvaring of aandrijving. 687 aanvragen om kaderuimte kwamen in, waarvoor in 53 gevallen kadegeld verschuldigd was. Het verschuldigde bedrag ad f 187,84 werd geïnd. De kraan werd 38 keer gebruikt, het verschuldigde be drag ad f 178,50 werd geïnd. Aangezien volgens een schrijven van den Inspecteur van den Arbeid de kraan niet voldeed aan alle bepalingen van art. 175 van het Veiligheidsbesluit 1913, werd door Burge meester en Wethouders machtiging verleend om de kraan dusdanig te doen veranderen, dat zij aan dat artikel vol doet. Tot het veranderen van de inrichting der kraan is reeds opdracht gegeven. 1337 aanvragen kwamen in voor de levering van duin water, aan welke aanvragen, tot een totaal van 10060700 liter, kon worden voldaan, en waarvoor het verschuldigde bedrag ad f 2448,725 werd geïnd. Achterstallige posten kwamen dan ook niet voor. De levering geschiedde, evenals de vorige jaren, met slangen op de duinwaterleiding. Een zestal keeren werd door verschillende vaartuigen schade aan de havenwerken gemaakt. Op kosten der betrokken reederijen werden de schaden, onder toezicht van de Directie van Gemeentewerken, hersteld. Door den dienst der openbare Reiniging werd het haven terrein geregeld bezemsehoon gehouden, de vuilnisbakken geledigd en het drijvend vuil gevischt. x>e kosten bedroegen voor 1915 f 138,825 welk bedrag aan de Gemeentereiniging werd vergoed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 609