60 aan J. R. Diesfeldt een perceel grond, gelegen aan den Rijswijkscheweg, kadastraal bekend alsgemeente 's-Gravenhage, Sectie A. D., No. 2918, groot 4 A., 2 c.A., tot en niet den 3den December 1990, tegen een jaar- lijkschen canon van f 522,60; aan G. Rebel, een perceel grond, gelegen tuin den Violenweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie V., No. 3680, groot 4 A., 6 c.A., tot en met 14 Februari 1989, tegen een jaarlijkschen canon van f 324,80; aan J. Verbaan Dzn. een perceel grond, grenzende aan de tusschen de Trawlerstraat en het noordoostelijk gedeelte van den Visscliersbavenweg gelegen, nog geen naam dragende zijstraat van de Visschershavenstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A K, No. 5563, groot 2 A. 19 c.A., tot en met 31 December 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 153,30; aan de Naaralooze Vennootschap „De Nederland se he Breker ij" een perceel grond, gelegen aan de 3e Van-der-Kunstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie AC, No. 295, groot 23 A. 66 c.A., tot en met 28 October 1990, tegen een jaarlijkschen canon van f 1537,90: aan de Coöperatieve Vereeniging tot exploitatie van onroerende goederen „Val ken bosch ka de” a. een perceel grond gelegen aan den hoek van de Laan van Meerdervoort en Valkenboschkade, kadastraal bekend als gemeente ’s Gravenhage, Sectie A. M., No. 3953, groot 5 A., 46 c.M tot en met 31 October 1990, en tegen een jaarlijkschen canon van f218,40 gedurende het eerste erfpachtsjaar, f 273,gedurende het tweede, f 327,60 gedurende het derde, f 382,20 gedurende het vierde, f 436,80 gedurende het vijfde en f 491,40 ge durende de volgende erfpachtsjaren b. twee perceelen grond gelegen aan de Valkenbosch kade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. M., No. 3954, groot 5 A. 52 c.A. en 3956, groot 10 A., 75 C.A., tot en met 31 Januari 1991, en tegen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 60