t i tb 11 b I kt H j f i f 1 1 1 oo I 1 lï tJi i )z_66 I li II in 16 I I f 1 CD tl s"s“ 'h Statistiek betreffende den Sleepdienst. - I I 1 JI I z I 1 I 1 5 X 1 Sd 1 3 I I CD 1 t 2i ‘H- c ’i IÉ ië IÉ IÉ S* s 'ië 1 s di I s -i1 Bijlage D. Verhalen van/naar slijk of helling. Van zee naar de ligplaats in de haven. Van de ligplaats in de haven naar zee. Zonder sleep. Zonder sleep. MAANDEN 1915. Q. 4 2 3 1 Januari 7 3 4 8 24 24 18 Februari 22 5 25 17 21 29 55 21 Maart 7 23 23 24 27 20 10 2 32 April 36 51 i U 18 11 1 17 12 16 1 2 Mei 36 6 4 28 j 30 27 3 58 15 Juni. 24 20 22 25 32 6 3 28 19 3 14 Juli 2f 25 3 16 1 35 31 1 4 Augustus 15 1 34 1 1 6 1 1 47 1 2 2 September 56 49 1 14 29 2 50 2 49 2 35 October 3 54 46 1 7 15 17 36 3 13 19 3 November 17 14 19 1 1 7 6 5 1 6 5 1 6 3 4 9 2 December 5 7 11 1 1 34 56 302 267 163 173 1 17 11 37 284 246 19 12 3 129 134 90 2 711 354 341 552 275 606 2 -sak 2 16 I 40 39 19 - 19 8 - 11 Van de ligplaats in de haven naar het remming werk. Schrobnet- of versche visch- vaarders f 1.50. X Schrobnet- of versche visch- vaarders f 4.—. 1 11 I - j 328 335: 36 32 31 Van het remmin, in 43 - 19 3 - 3 i 69| 79 48 - - 42 35 - - 47 Schokkers of botters gez. sleepende f 1.-. X s® CS 37 47 •e I oo c en s C 8 ■O 2 42 37 d S’ S s x d d - - 10 d CD I d S’ d 3 ■2 d 2 d d d CD d- tc CD CX x d d .5 - 2 c 00 39 I 32 15 - 35 20 21 3 14 38 131 101 98 c j I I j. i Haring- of zoutevisch- vaarders f 5.- Schrobnet- of versche visch- vaarders f 2.—. c Schokkers of botters gez. sleepende f 2.-. Schrobnet- of versche visch- vaarders f 4.—. 7 l— Schokkers of botters gez. sleepende f 1.—. 49i i X igwerk naar de ligplaats de haven. 290 310 1518 633 Haring- of zoutevisch- vaarders f 2.50. 1|-| =5 ft 05 «11- 45 - 35; - - 13 Haring- of zoutevisch- vaarders f 10.- 23 28 i 62) I Schokkers of botters gez. sleepende f 2.-. o SI 3.® CS .ss 5 s® O Sm SI 3.2 O =s tn td g I O Haring- of zoutevisch- vaarders f 5.—. S Haring- of zoutevisch- vaarders f 10.- Schrobnet- of versche visch- vaarders f 2.—. Schokkers of botters gez. sleepende f 1.-. d bd 43 .20 Zo ■B® o s s» 00 3 i e 72 65 i CS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 616