i 16 Bijlage G. Havengeld 1915. I L. Smit Co. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Totaal Totaal der Totaal der iler aanslagen. 14.645,45® 14.627,45® Voor havengeld bij abonnement. f f f 18,- per reis 6.165,26 6.165,26 tt 3,40 van jachten 3,40 opleggers 570,— 106,92 kustvloot 106,92 j 7.572,20 7.572,20 i H f 29.063,23® f 29.045,23® f 18,- f 29.045,23® f 21.303,03® 170,— 7.572,20 f 29.045,23® f 29.045,23® gedane betalingen. achterstallige posten. Gerestit. aan L. Smit Co.’s Sleepdienst Gerestitueerd aan Ree ders Afgedragen aan den Ge- meente-ontvanger. Totaal ontvangen haven geld 570,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 619