"7 16 1 RECAPITULATIE van het verkochte duinwater over 1915. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Bijlage H. Verkocht. MAANDEN. Ontvangen. Liters. 27,35 I f Januari f 8,45 f 0,20 Februari 17,975 23,05 25,50 Maart 94 900 26,95 35,20 April 1 061 800 178,55 135,05 Mei 1 088 800 272,20 284,80 335,— n Juni 1 180 500 268,75 255,60 1 088 300 278,375 Juli 295,28 5 Augustus 1 138 800 284,50 l 298,25 September 317,07’ 1 498 600 374,65 563,45 387,72’! I October 503,12 5 1 688 900 534,41 88,07 s November 352 300 94,35 118,27s December 155,62 s 687 300 168,33 s 164,55 r> Aan Meterhuur 15,13 f 2.463,855 f 2.463,85 s Totaal 23,72 si 258,40 I 295,12 s; 263,37 s Afgedragen S aan den Gemeente ontvanger. 109 400 71 900 i 10 060 700 f 2.448,72’ Bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 620