16 Jac. den Dülk Zonen. C. van der Toorn. Bijlage J. Staat dek Nederlanden. f 240.00 210.70 W. L. W. Stevens. voor 245.00 292.00 L. Smit Co.’s Sleepdienst. Staat van verhuurde gronden en gebouwen aan de Vissehershaven te Scheveningen. Kosteloos, de grond voor het daarop hebben van een overdekte bergplaats voor circa 2000 H.L. steenkolen, alsmede een oppervlakte van 4 X 4 M. voor plaatsing van een telephoon gebouwtje ge durende den duur der concessie. Raadsbesluit 20 December 1909. 5 H.A. 945 c.A. duingrond voor het drogen van netten. Huurprijs per jaar 1 Novemlier 191431 October 1919. Raadsbesluit 5 October 1914. 350 c.A. grond een smederij. Huurprijs per jaar 1 Juni 1911—31 Mei 1931. Raadsbesluit 8 Mei 1911. Een wachthuis voor ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen nabij den Oostelijken hoek -van de binnenhaven der Vissehershaven voor een tijdvak van 25 jaar. Huurprijs per jaar 1 October 191430 September 1939. Raadsbesluit 29 Juni 1914. 301 c.A. grond een zoutloods. Huurprijs per jaar 1 Augustus 1914-—31 Juli 1917. Raadsbesluit 20 Juli 1914. voor het daarop hebben van het daarop hebben van VERSLAG DEH VISSCHERSHAVEN. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 622