16 f 238.00 Naaml. Venn. Sleephelling Maatschappij Scheveningen. 2384,50 1.— C. Pronk. 98.00 J. Hofland. 137.20 Noord- en Züid-Hollandsche Redding-Maatschappij. 150.00 Een woning voor den motordrijver van de in de Visschershaven gestationeerden motorredding- boot voor een tijdvak van tien jaren. Huurprijs per jaar Raadsbesluit 15 Januari 1912. 198 e.A. grond voor het daarop hebben van een loods, welke uitsluitend mag dienen voor het maken van scheepsmasten enz. Huurprijs per jaar 1 Januari 191431 December 1916. Raadsbesluit 3 November 1913. 340 M2. grond voor het daarop hebben van een houten loods tot opslagplaats van ruw zout en steenkolen. Huurprijs per jaar 15 Februari 191315 Februari 1916. Raadsbesluit 20 Januari 1913. 140 c.A. grond voor het daarop hebben van een smederij. Huurprijs per jaar 1 April 191131 Maart 1931. Raadsbesluit 20 Maart 1911. 4820 e.A. grond met de daarop gelegen 5over- langsche sleephellingen. Huurprijs per jaar Bovendien vergunning verleend tot het hebben van een schutting langs den bovenkant van het aan de Westzijde der Scheepshellingen gelegen tallud en langs de Zuidoostzijde van den mond der buitenhaven, tegen betaling van een recog nitie per jaar van 1 Juli 1915—30 Juni 1920. Raadsbesluit 30 Augustus 1915. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. W. DEN DüLK GzN. M. DEN DüLK GZN. t 5? 99 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 623