1 16 I t tl f 210.00 jaailijkschen 1119.00 jaarlijkschen een 291.20 f 1437.00 2874.00 i 2 A. en 1 A. te zanien groot 3 A. grond tegen een jaarlijkschen canon van f 0.70 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 29 October 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 Juni 1914, goedgekeurd 6 Juli 1914: Akte 29 October 1914. N. de Jong. 4 A. 16 c.A. grond tegen canon van f 0.70 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 19 December 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 30 Maart 1914, goedgekeurd 6 April 1914. Akte 19 December 1914. Joh. den Dolk Jac.zn. 18 A. 65 c.A. grond tegen een canon van f 0.60 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 29 October 1914. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 December 1913, goedgekeurd 12 Januari 1914. Akte 29 October 1914. 2040 M’. grond en de daarvoor gelegen 60 Meter dwarshelling tegen jaarlijksche canons be dragende: a. gedurende de eerste 10 jaren voor den grond f 0.175 per M!. en voor de hellingen f 18.— per M., en b. gedurende de volgende 15 Jaren voor den grond f0.35 per M2., en voor de hellingen f 36.00 per M Duur 25 jaar. Raadsbesluit 16 Februari 1914. Bijlage N°. 139. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. J. J. VAN DEN ENDE. N. V. SCHEVENINGSCHE ScHEEPSBOÜW-MaATSCHAPPIJ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 626