:l n 16 jaarlijkschen een f 2186.10 jaarlijkschen een 747.00 D. DEX Dülk Jac.zn. jaarlijkschen een 870.80 12 A. 44 c.A. grond tegen canon van f 0.70 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 1 September 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 31 Mei 1915, goedgekeurd 8 Juni 1915. Akte 30 September 1915. 31 A. 23 c.A. grond tegen canon van f 0.70 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 22 April 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluiten 29 Dec. 1913, 25 Januari 1915, en 22 Februari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914, 1 Februari 1915, 1 Maart 1915. Akte 22 April 1915. 12 A. 45 c.A. grond tegen canon van f 0.60 per c.A. Datum van ingang erfpacht. 22 April 1915. Duur 75 jaar. Raadsbesluit 29 December 1913, gewüzigd 25 Januari 1915, goedgekeurd resp. 12 Januari 1914 en 1 Februari 1915 en het laatst gewijzigd 8 Maart 1915, goedgekeurd 22 Maart 1915. Akte 22 April 1915. i VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. P. J. DE MOS. N. V. VlSCHHANDEL, ReEDERIJ EN VOERM AXDERIJ, VOORHEEN Frank Vrolijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 628