j 16 A Staat van gevischte voorwerpen welke in de Visschershaven zjjn aangebracht. d I Datum VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Bijlage L. 1 Opgevischte voorwerpen. 1 Mei 1 2 3 Juni Aan gespoeld. 3 22 Juli 30 Tien vaten boter en een vat machineolie. 4 5 9 Aug. Een en veertig vaten boter. Tien vaten boter. 6 9 7 Maria Brixham 11 8 14 Tien vaten boter. 9 10 Zes 18 Y) Zeven 18 11 n Tien 12 30 13 Drie en dertig vaten boter. 30 21 Sept. 14 Zeventien 14 Oct. Een boot, gemerkt „Coronella L T 36”. 15 Een anker. 16 16 Een zwaar scheepsanker met circa 40 a 50 Meter ketting. Een reddingboei, gemerkt „H. M. S. Formidable”. Negen en twintig halve vaten boter. L. Kleijn,schipper Schokker SCH. 66. Jae. de Niet, schipper SCH. 393. I). Verbaan, schipper SCH. 106. P. v. d. Harst, schipper SCH. 445. D. Groen, schipper SCH. 414. Schipper Schokker UK 172. Jan Verbaan, schipper SCH. 241. E. Grootveld, schipper SCH. 347. C. Kuiper, schipper SCH. 56. C. de Niet, schipper SCH. 125. Maarten Taal, schipper SCH. 251. Fiep Korving, schipper SCH. 399. Jan de Ruyter, schipper SCH. 257. B. Pronk, schipper Schok ker SCH. 46. Schipper Sehokker UK 200. Aangebracht door Een boot, gemerkt W. J. Ash”. Drie en veertig vaten boter. I 1915. 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 629