I - - 16 16 j I Uitgaven van de Visschershaven over 1915. I f- fb. 488,85 I 30,— I 2.500,— 500,— I RECAPITULATIE van de Ontvangsten en ontvangsten. eWuiiiiingiithi VERSLAG DEK VISSCHERSHAVEN. VISSCHERSHAVEN VERSLAG DER Bijlage M. UITGAVEN. f 178,5b f 21.281,18 TT Znid-Holl. Redding Maatschappij tt n h. tt f TT TT TT 36,— 10- tt r 11.573.73 TT 158,— n f 40307,90 tt rr tt 25.S26,7O f 47.107,88 I n tt ■n tt tt Y> n r> n tt r n n r> n TT TT TT TT Tl Tl Jaarwedden Dienstkleeding Bureau-onkosten Afrekening duinwater Onderhoud materiaal Toelage van de sleepbooten van de brandblusinrichting. Onvoorziene uitgaven Subsidie L. Smit Co’s Sleepdienst Idem Noord- en Zuid-Holl. Redding-Maatsehappij 1.174,90s 182,97 k. l. 1 830,57 400,— f Tl TT 1.308,— 747,— 1.119,— 336,70 674,38 1.505,98 514,60 290,27 210- I. 1.119— I 291,20 1.437,35 582,40 647,40 790,45 560,08' 299.54 165,— 42,56 14,- 17,72 13,— 7,- 21,— 13,- 25,— 17,- V- 8,— 7,~ 8- 12,— 23,— a. c. e. f. g- h. i. a. b. c. d. e. Havengelden Kraangelden Voor duinwater Kadegelden Huur der scheepshellingen f 20.870,13s 565,32 71,70 1.504,77 240,— 1 210,70 292,— 238,— I 116,67 98,— 137,20 151,— 102,— 245,— -i f 24.118,10 2.385,50 14.728,57 1.162,29 1.024,58s 546,88s i 300,— I Grond ver huur: In- en uitvoerrechten Jac. den Duik Zonen C. van der Toorn W. den Duik Gez. M. den Duik Gzn. C. Pronk C. Pronk (smid) J. Hofland Noord- en Th. C. F. Kuikhoven W. C. W. Stevens Verhuurloods voor den vischafslag Canon erfpacht: W. den Duik Jac.zn W. Zuurmond Jacob den Duik Jr G. den Duik Gzn. D. Jol N. V. Reederjj en Voermanderij, voorheen Fr. Vrolijk P. J. de Mos D. den Duik Jac.zn J. J. van den Ende Joh. den Duik Jac.zn. N. de Jong N. V. Scheveningsche Scheepsbouw Maatschappij C. van der Toorn W. den Duik Gzn P. J. van Leeuwen s. I Verven van 3 aanplakborden Verven houtwerk van de gang dienstgebouw G. W. 'J Rondom van buiten verven van de loods voor vischafslag Maken van een houten gebouwtje voor berging van een slangenwagen, die gebruikt wordt in verband met het verstrekken van water aan de schepen. Rondom buiten mistsignaal Vernieuwen houten vloer seinwachthuis Aanbrengen gasleiding in het peilhuis Met asphaltbekleeding bedekken van de N.-O. en Z.-O. houten wanden van de keet voor de havenknechts. Aanbrengen gasleiding in die keet f 21.303,03s I 178,50 j 2.448,72s 187,84 i Baggerwerk Onderhoud muren en steenglooiingen Onderhoud scheepshellingen Onderhoud der bestratingen Verf- en teerwerk aan steigers, remmingwerken, duc- dalven enz Onderhoud gebouwen Helmbeplanting, rasterwerk, koolasch voor paden en ruimen van stuifzand Onderhoud van remmingwerken en ducdalven Vernieuwen van 5 stel klim ijzers Vuur, licht en duinwater in het dienstgebouw G. W. Jaarlijksche schoonmaak dienstgebouw G. W. Onderhoud haarden en kachels i/h dienstgebouw G. W. »i. Oliën buitenmuren, van het seinwachthuis Oliën buitenmuren van het peilhuis Verven ijzerwerk en teren houtwerk v/d seinstelling. /i. Verven houtwerk in de gang en in de N.-O. vertrekken van het havenkantoor g. Behangen N.-O. benedenvoorkamer conciërgewoning van dat gebouw verven van het gebouw van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 630