16A REKENING Inkomsten en Uitgaven GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF ’s-GRAVENHAOE 1915. VAN DE VAN HET TE OVER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 635