16A 8 District I. Gewone dienst. 448 245,74 f 20 620,76 5 f 2 896,46 Saldo Buitengewone dienst. Nihil f 36 738,82 Aflossing f Uitgaven. Grond-, waterschap»- en polder- lasten Taxatiekosten Kosten van onderhoud Kosten van brandverzekering Bureau- en administratiekosten Reclame- en advertentiekosten Provisie van de opbrengst der by de week verhuurde woningen Rente van waargborgsommen Uitkeering aan heterfpachtsfonds Rente voor bij den Gemeente ontvanger opgenomen gelden. Saldo der exploitatie Aflossing, welke niet mag worden bijgeschreven Inkomsten. Huren Recognities Erfpachten Ten bate van de Gemeente ver beurde waarborgsommen Door huurders en erfpachters te rugbetaalde grondlasten, enz. 91 458 335 76 690,— '19. 1 667,87 s 28,09 854,07 s 15,27 507,47 465,65 7.80 2,08 1 401,17 f 204 887,15 5 Nadeelig saldo f 204 887,15 s f 1 833,— 10 941,82 s 7 845,94 12 774,82 s f 5 914,28 s 1,— 14 011,74 Inkomsten Uitgaven. Kosten van aanleg Leeningsrente f 102 400,16 af: Saldo „Gewoon” 10 941,82s f VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. n 4 D 1} r> n w n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 636