16A 9 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. District II. Gewone dienst. 0,40 208,11 r> f 22 300,75 5 f Saldo f Buitengewone dienst. Nihil Nihil f Nadeelig saldo •n •n n Uitgaven. Grond-, waterschaps- en polder- lasten Taxatiekosten Kosten van onderhoud Kosten van brandverzekering Bureau- en administratiekosten Reclame- en advertentiekosten Rente van waarborgsommen Uitkeering aan het erfpachtsfonds Inkomsten. Huren Recognities Erfpachten Door huurders en erfpachters te rugbetaalde grondbelasting, enz. Rente van by den Gemeente-Ont- vanger aanwezige gelden Af Saldo „Gewoon” (voor zoover noo- dig tot dekking van rente en aflos sing) 159,90 28,09 756,75 0,71 507,47 865,66 124,56 2 160,52 4 603,66 17 697,09 5 6 592,70 5 6 592,705 475,— 12,— 5 Inkomsten Uitgaven. Kosten van aanleg Leeningsrente Aflossing f 21605,24 f 6 592,705 f 8 492,905 n 4 013,- f 12 505,90 s 12 505,90 s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 637