16A - 10 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. District III. Gewone dienst. f 0,42 7.608,76 5 n f 22,88 n 1.034,70 3.063,39 3.910.37 s Saldo Buitengewone dienst. Nihil. 710,33 s Aflossing 59.038,21s Nadeelig saldo 59.038,215 1 Uitgaven. Grond-, watersehaps- en polder- lasten Taxatiekosten Bureau- en administratiekosten. Reclame- en advertentiekosten üitkeering aan het erfpachts- fonds Rente voor by den Gemeente ontvanger opgenomen gelden 1.009,78 28,09 507.47 460,47 4.545,37 5 635,— 7.379,515 228,83 Inkomsten. Huren Erpachten Door huurders en erfpachters terugbetaalde grondlasten, enz. Inkomsten Uitgaven. Kosten van aanlegf Leeningsrente f 35.654,25s af: Saldo „Gewoon” 3.910,375 r n Saldo der exploitatie f Aflossing welke niet mag worden bygeschreven f V. 31.743,88 26.584,— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 638