16A 1- 11 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. District IV. Gewone dienst. 1,27 f •n 1.963,17 n f 16.373,05 f 646,74 1.513,— 2.159,74 Saldo f 14.213,31 Buitengewone dienst. f 8.550,— Over te brengen 8.550,— A Uitgaven. Grond-, waterschaps- en polder- lasten Taxatiekosten Kosten van brandverzekering. Bureau- en administratiekosten Reclame- en ad verten tiekosten Rente van waarborgsommen Uitkeering aan het erfpachtsfonds Rente voor bij den Gemeente-ont- vanger opgenomen gelden f 8.657,45» 13.303,87 1.354,73 28,09 1,85 507,47 61,61» 343,23 1.330,39 5.590,54» Inkomsten. Huren Recognities Erfpachten Door h uurders en erfpachters terug betaalde grondbelasting, enz. f 21.963,59» Saldo der exploitatie Leeningsrente van schuld wegens aanleg van speelterreinen Aflossing, welke niet mag worden by geschreven (waarin begrepen aflossing van schuld wegens aanleg van speelterreinen) Inkomsten. Opbrengst verkochte gronden Uitgaven. Kosten van aanlegf 44.429,82» Leeningsrente f 61.617,38» af: Saldo „Gewoon” 14.213,31 - 47.404,07» f 91.833,90 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 639