63 door C. J. Hille naar op ongeveer 3.74 M2. grond, gelegen vóór perceel Casuaristraat No. 51 door R. Berkenbosch Pzn. op ongeveer 6.87 M2. grond, gelegen vóór perceel Dennenweg No. 128; door de Gro vestins-Stichting en W. F. L. Groe ne wegen op 6.37 M2. grond, vóór perceel Noord-West- Binnensingel No. 77/78; door Mevrouw de Weduwe G. H. van Steijn geboren E. J. Chr. Dorrepaal op 3.33 M2. grond, vóór perceel Schoorsteenvegerstraat 3; door H. van Beek op 5 c.A. grond, gelegen vóór de perceelen Achterom Nos. 72, 74 en 76; door L. de Wind, op 4 c.A. grond, gelegen vóór perceel Achterom No. 78; door de Naamlooze Vennootschap „Maatschappij tot Exploitatie van het Sigarenmagazijn J. C. van den Dungen” op 12.25 M2 grond, vóór per ceel Noordeinde 3; door de Handelsvennootschap onder de firma G e- broeders van Eek, eene oppervlakte grond, ge legen aan de noordoostzijde van de Fisherstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A, B. Nos. 3075 en 3076, groot 56 c.A., zulks met bestemming tot openbare straat; en voorts ten behoeve van het door en voor rekening van de Gemeente doen aanleggen van trottoirs: van eigendom als anderszins door A. Cohen Azn. op ongeveer 13 c.A. grond,ge legen vóór perceel Noordeinde No. 10/10a; door S. F. Louwerens, op 67 c.A. grond, gelegen vóór perceel Buitenhof No. 39; I. Alle rechten I j i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 63