16A 12 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 8.550,— Overgebracht 146.815,90 f 138.265,90 Nadeelig saldo District V. Gewone dienst. Y> t 163,45 f 1.440,06 2.602,79 7.173,80 Saldo f 24.020,015 n n n n w y? Uitgaven. Grond-, waterschaps- en poleter- lasten Taxatiekosten Kosten van onderhoud Bureau- en administratiekosten Reclame- en advertentiekosten Rente van waarborgsommen Uitkeering aan het erfpachts- fonds Rente voor bij den Gemeente ontvanger opgenomen gelden 1.977,60 28,09 4,14 507,47 593,40» 20,24» 910,— 17.80» 3.584,— 249,— 4.717,— f 32.942,81 f 91.833,90 f 46.432,— Inkomsten. Huren Erfpachten Ten bate van de Gemeente ver beurde waarborgsommen Door erfpachters betaalde boeten Door huurders en erfpachters terugbetaalde grondbelasting, enz Aflossing Buitengewone aflossingen (wegens verkoop) van leeningsschuld van kapitaalschuld Uitkeering aan de Reserve f 17.450,98» 14.400,57» Saldo der exploitatie f 25.769,01» Aflossing welke niet mag worden bygeschreven 1.749,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 640