16A 13 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Buitengewone dienst. Nihil. Aflossing f 163.386,11 Nadeelig saldo f 163.386,11 District VI. Gewone dienst. f 0,42 f 3.356,45 5 f 86,— D 1.667,45 5 Saldo f 1.361,— n n n 1.689,— 328,— Uitgaven. Grond-, waterschaps-enpolder- lasten Taxatiekosten Bureau- en administratiekosten Reclame- en advertentiekosten Uitkeering aan het erfpachts- fonds Rente voor bij den Gemeente ontvanger opgenomen gelden 2.495,98 5 860,05 306,08 5 28,09 507,47 61,615 678,19 5 Inkomsten. Huren Erfpachten Door huurders en erfpachters terugbetaalde grondbelasting, enz 77.128,22 5 73.180,— Inkomsten Uitgaven. Kosten van aanleg Leeningsrente af: Saldo „Gewoon” Saldo der exploitatie Aflossing, welke niet mag worden by geschreven f 13.077,885 f 101.148,24 24.020,015

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 641