16A 14 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Buitengewone dienst. Nihil. 4.255,9.5 5 Aflossing f f Nadeelig saldo Overbelaste terreinen. Gewone dienst. f 14 413,85 4,66 r> f 14 418,51 f n 134,28® r> 770,44 Saldo der exploitatie Nadeelig saldo Buitengewone dienst. Inkomsten Uitgaven Uitgaven Grond-, waterschaps- en polder- lasten Taxatiekosten Kosten van onderhoud Kosten van brandverzekering. Bureau- en administratiekosten Reclame- en advertentiekosten Provisie van de opbrengst der by de week verhuurde woningen Rente voor bij den Gemeente-ont- vanger opgenomen gelden Nihil Nihil 1 753,60 43,47 2 209,61 17,72 507,47 61,70 F 35 955,55 35 955,55 Leenings rente. Aflossing Inkomsten. Huren Door huurders terugbetaalde gron d- belasting, enz Inkomsten Uitgaven. Kosten van aanleg Leeningsrente f af: Saldo „Gewoon” f 19 356,59® 1 361,— 46 036,06 f 37 115,84® 17 995,59® 13 704.— - 5 498,29® f 8 920,21® f 29 517,06 16 519,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 642