16A 15 Administratie Grondrenten. Gewone dienst. f 520,— 8,41 528,41 525,41 Nihil. Nihil. f 145 Nadeelig Saldo f 145,— B A L A N S. Batig Saldo f 35.027,77’ Nadeelig Saldo f 608.270.63’ Buitengewone dienst. Inkomsten Uitgaven. Aflossing 194,01 331,40 3,— 3- Uitgaven. Uitkeering aan de Reserve Uitkeering aan de Gemeente. Inkomsten Uitgaven Inkomsten. Grondrenten Rente van bij den Gemeente-ont- vanger aanwezige gelden Gewone dienst. f 123.740,07 88.712,29’ Saldo der exploitatie f Aflossing, welke niet mag worden bijgeschreven Saldo Buitengewone dienst. f 8.550,— 616.820,63’ VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. r> f i f n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 643