T 16* 16A 16 grondbedrijf. 31 December 1915. ACTIVA. PASSIVA. 1 1 f 1 127 249,— 5 246 498,34 erliesrekeniiiA. Winst- en District I. DEBET. CREDIT. f 14 607,8: 14 607,82s 6 7 8 Aan Disagio Aan Kapitaalrekening Aan Gemeente (batig saldo) op gronden in de Westduinen op terreinen by de Vissehershaven op terrein aan de Prins Mauritslaan op gronden in den Segbroekpolder, ten en ten Westen van het I 907 248,— 93 184,— 10.779 19 984,— 639 103,— 440 644,— 2 541,- 4 416,74 10 400,— 17 12 774,82s 1 833,— 876 679,— 77 254,— 8 153,— 1 833,- 1 833,- 10 941,8! 3 4 2 3 4 f ten I - de Beek en ten Westen 17 313 585 370,— 121 094 815,— 518 760,50 20 880,— 4 527,16 10 400 225 507,92 f 3 593 502,58 op gronden langs den W’estduinweg. op gronden aan de Doornstraat op gronden aan het verlengde van de Per Exploitatierekening Per Kapitaalrekening 159 22,44 jjf 3 593 502,58 Gronden in den Segbroekpolder Noorden van van het Afvoerkanaal Gronden langs den Westduinweg Gronden aan de Doornstraat Gronden aan het verlengde van de Laan van Meerdervoort Gronden aan 1- Roerstraat Gronden in de Westduinen Terreinen by de Vissehershaven Terrein aan de Prins Mauritslaan Reservefonds Grondrentenkapitaal Gemeente ’s-Gravenhage (loopende re kening) Balans van District I Schuld r Noorden van de Beek Afvoerkanaal 2 Schuld Schuld Schuld Laan van Meerdervoort Schuld op gronden aan Duinstraat, Breelstraat |j en Roerstraat Schuld Schuld Schuld Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening) Waarborgsommen Reserve Grondrenten-administratie Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) 52 36 96 f 100 22 08 07 I 4105 33 1 218 704,50 Duinstraat, Breelstraat en 10 CTO I 59 63 69 4 90 05 01 26 L r r 16 86 - VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 5 i» f 2 k f •n VERSLAG GEMEENTELIJK n - ivoitmii Oppervlakte i der eigen- domuien. H.A. A. c.A. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 644