16A 16A I T 19 PASSIVA. ACTIVA. 1 289.001 67.599,— 2 173.181,— Nihil. 3 3 253.264,50 Nihil. het circus te Sche- 197.528,50 56 313,— 5 Schuld op gronden aan den Z.Ó.-hoek 41 36 82.955,— 7.133,— 8 61.670,— 57.801,— 9 9 re- 43.261, 22 Winst- en Verliesrekenini 15. District II. DEBET. CREDIT. 17.697,09 Per Exploitatierekening Aan Gemeente (batig saldo) 7 8 i' 28.857,- 29.967,76 52122 a den Z.O.-hoek en N.O.- de Nieuwe Parklaan en den Nieuwen Duinweg 32 35 1 3914 26.255,— 1.036.217,— 13.618,575 30.716,95 28.893,46 f 94.513,— 86.138,- 5.749,— 10.041,— 17.697,095 op terreinen tusschen Pompstationsweg qttnn’nr» 20*59|00 |f 1.340.336,98 'f 1.340.336.985 4 72 50 tf 5I77 27 562 81 L 1138 45 >p 31 December 1915. Terreinen tusschen Pompstationsweg en Klatteweg Terreinen ten Noordwesten van de Wielerbaan in het Belgische Park Terreinen ten Noordwesten van den W aalsdorperweg Gronden rondom veningen Gronden aan hoek van c. Gronden aan Van Lennepweg, Borrweg en W’agenaarweg Grond aan den Belvédèreweg Gronden aan en by de Wassenaarsche- straat Gronden aan den Harstenhoekweg by den Z. H. E. Spoorweg Reservefonds Gemeente ’s-Gravenhage (loopende kening) Schuld r en Klatteweg j Schuld op terreinen ten Noordwesten van de Wielerbaan in het Belgische Park Schuld op terreinen ten Noordwesten van den Waalsdorperweg Schuld op gronden rondom het circus te Sche- veningen u en N.O.- hoek van de Nieuwe Parklaan en den Nieuwen Duinweg Schuld op gronden aan Van Lennepweg, Borr weg en Wagenaarweg 7 Schuld op grond aan den Belvédèreweg Schuld op gronden aan en by de Wassenaar- schestraat Schuld op gronden aan den Harstenhoekweg by den Z H. E. Spoorweg Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening) W aarborgsommen Reserve Gemeente 's-Gravenhage (loopende rekening) 18 Balans van District II 1 2 i - 4 4 5 6 I” 6 i” i" I 4290 T) Ij Oppervlakte i der eigen- b Ij dommen. |^A| A.| cA-; VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 645