I i" F 16A 16A I i 21 20 op 31 December 1915. Balans van District III ACTIVA. 186.058,— 190.390 Gronden in den Eskamppolder 2 87.181,— 105.980,— 3 19 29 Gronden aan den Meerweg 2 3 Schuld de Gronden 3 aan 687.942,— 722.252,— 57.441,— re- 68.574,48 1.927,50 kening) 66.646,98 ij 62 08 25 j|f 1.087.196,48 L—JJ! 1915. District III. Winst- en Verliesrekening CREDIT. DEBET. 635,- Aan Disagio 635,- 635,— 3.910,31 5.180,31 f 5.180,37 5 Aan Kapitaalrekening. Aan Gemeente (batig saldo) Per Exploitatierekening Per Kapitaalrekening Schuld op gronden in den Eskamppolder. Schuld op gronden 4.545,375 Laan van Meerdervoort Gemeente ’s-Gravenhage (loopende ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening)L Waarborgsommen 25 21 10 f 33 67 86 f aan den Moerweg op gronden aan het verlengde van de Laan van Meerdervoort Gemeente het verlengde van Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) |j f 1.087.196,48 PASSIVA. ---- r VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 1 1 7Ï 9 li Oppervlakte der eigen- dommen. p.A.| A. e.A' VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 646