t I) 16* 16* I ll£ H j 4 II I II - 23 22 PASSIVA. ACTIVA. 1 174.733,— 163.832,— 2 2 105.025,— 53.343,— 3 n 201.387,— 90.333,— 4 4 146.310 Stoomtrambaan der H.IJ.S.M. 31.713,— 5 5 ten N. van 1.221.208 998.837,— 03181 170.331,89’ f 3.012.760,21 Winst- en Verliesrekening W15 District IV. DEBET. CREDIT. f 16.373,05 speelterreinen f 22.200,05 n w n n n VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. op 31 December 1915. 4.717,— 1.110,— 201.890,— 15.967,- 28.215,81’ 646,74 1.110, 1.110, - 403,— 4.717,- 14.213,31 296.408,— 26.057,— 2.853,— 713.345,50 29.635,— 4.712,— 160.913,— 15.967,— 973.956,50 847.— 33.638,21» 164.062,49» Aan Leeningsrente Disagio Kapitaalrekening Kosten van aanleg van Reserve Gemeente (batig saldo) 6 I 3 Schuld r Le zijden van het Lang Achterom Schuld wegens aanleg van speelterreinen Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening)j Waarborgsommen ReserveI|„ 28il4l56 Per Exploitatierekening|i Voor winst bij verkoop grond aan de Waldeck- j Pyrmontkade Per kapitaalrekeningII 10 65 aan de Delftschelaan Stoomtrambaan der H.IJ.S.M. van het verlengde de De ia Reykade en ten N. van de Hoef- op gronden ten Z. van de Hoefkade 1 T - - het Hofwijckplein I D weers- 8 9 6 het gooi 7 j Terreinen 8 Terreinen 9 Terreinen aan den Hofweg ter weers zijden van het Lang Achterom I Kosten van aanleg van speelterreinen I Reservefonds j Gemeente ’s-Gravenhage (loopende reke- hing;I 64 88 72 iif 3.012.760,21 1 26 58 f 100:87 19140 2 24 95 Gronden ten Z. van de Hoefkade rondom het door te trekken Laakkanaal 29 97:22 4 Terreinen aan het Hofwijckplein 18168 - nQlfti Oppervlakte j, der eigen- dommen. H.A.i A.|C.A.' 1 Gronden by de Gasfabriek en de Waldeck- Pyrmontkade Gronden gelegen tusschen Westeinde, Loosduinsche Weg en Hobbemastraat Gronden tusschen de Vaillantlaan, de Wouwermanstraat en de Stoomtram- j, baan der H.IJ.S.MIj Gronden tusschen de Hoefkade en de Stoomtrambaan der H.IJ.S.M. |l Gronden ten N.O. van het verlengde van de De la Reykade en ten N. van de Hoefkade i VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Balans van District IV Schuld op gronden bij de Gasfabriek en de Wal deck-Pyrmontkade l'f Schuld op gronden, gelegen tusschen Westeinde, I Loosduinsche Weg en Hobbemastraat Schuld op gronden tusschen de Vaillantlaan, de Wouwermanstraat en de Stoomtrambaan der H.IJ.S.M Schuld op gronden tusschen de Hoefkade en de Stoomtrambaan der II.U.S Schuld op gronden ten N.O. van kade Schuld rondom het door te trekken Laakkanaal j Schuld op terreinen aan L„. ulawk tt ij Schuld op terrein aan de Delftschelaan Schuld op terreinen aan den Hofweg ter i zyden van het Lang Achterom Schuld wegens aanleg van speelterreinen C-- j_ o - Waarborgsommen I Reserve Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 647