r 1 F r 1 Ï6A 16l II 25 24 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Balans van District 5 bp 31 December 1915. PASSIVA. ACTIVA. 1 1 f 2 289 091,— 2 3 3 I» 210 53O.O25 I” f 3 405 785,025 Winst- en VerliesrekeniugB)15. District V. CREDIT. DEBET. f l« 27 518,011 f f 27 518.015 1 i Aan Disagio Aan Kapitaalrekening I Aan Gemeente (batig saldo) 428 051,— 320 188,— Per Exploitatierekening Per Kapitaalrekening op gronden tusschen Rijkwijkscheweg Trekweg 25 769,0P 1 749,— 1 749,- 1 749- 24 020,01s 342 874,— 304 893,— 258 397,— 14 201,10 196 328,925 12185 45 f w iw re- I 30 62 39 f 2 447 016,- Schuld op gronden rondom de Laakhaven tus schen de spoorbaan der H.U.S.M., de Laak en den Trekvlieti 2 Schuld en Schuld op gronden tusschen Laak en Broeksloot. Gemeente ’s-Gravenhage (Kapitaalrekening). Waarborgsommen Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) I Oppervlakte der eigen- domuien. IjgJCA/lFA. Gronden rondom de Laakhaven, tus schen de Spoorbaan der H.U.S.M., de Laak en den Trekvliet Gronden tusschen Rijswijkscheweg en Trekweg Gronden tusschen Laak en Broeksloot. 30^32 56 Gemeente ’s-Gravenhage (loopende kening) 73,80 40 f 3 405 785,02s i n 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 648