16A 16A 27 26 PASSIVA. ACTIVA. i Schuld 1 I 413.929,- 353.221,— 2 71.142,- 27.936,— 3 van 3 2 06 27 360.467, - 82 771 4 4 126.447,— 6 13 56 65.884,— 43.131,- 40.073,33 Winst- en Verliesrekenin®15 District VI. DEBET. CREDIT. 328.-4 1.361.-1 2.017. d 2.017,— Per Exploitatierekening Kapitaalrekening Aan Disagio Kapitaalrekening Gemeente (batig saldo) If 1.055.189.35 1.689,— 328,- 2009 02 29.161,— 456.143,— 761.32 39.312,005 I re- f 1.055.189,32 s Gronden tnsschen de Schenk en spoorbaan der II. IJ. S. M. 5 47 24 de - ij Gronden aan weerszijden van de Louise- Henriëttestraat I Gronden tnsschen de Juliana van Stol- berglaan en de Schenk|l Gronden tnsschen den Bezuidenhout- schen weg en de Schenk, ten W. van 1 de Molensloot 5 Gronden onder de Gemeente Voorburg ten N.O. van de Laan van Nieuw Oost einde en ten Z.W. van de Spoorbaan der Z. H. E. S. M i Gemeente ’s-Gravenhage (loopende kening) Balans van District Vl|>p 31 December 1915. op gronden tnsschen de Schenk en de Spoorbaan der H.IJ S. M Schuld op gronden aan weerszijden van de Louise- Henriëttestraat Schuld op gronden tusschen de Juliana Stol berglaan en de Schenk Schuld op gronden tusschen den Bezuidenhout- schen w’eg en de Schenk, ten W. van de I Molensloot Schuld op gronden onder de-Gemeen te Voorburg ten N.O. van de Laan van Nieuw Oosteinde en ten Z.W. van de spoorbaan der Z. H. E. S. M Gemeente ’s Gravenhage (Kapitaalrekening) Waarborgsommen Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening) 600 26 If 41169 L VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. 1 f f 5 i” I D n f f f Oppervlakte! der eigen- i II dommen. I A. !c.A. H.A VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 649