64 door I. van Embden Hzn., van ongeveer 3.62M2. grond, vóór perceel Nieuwe Molstraat 73/73a; door W. J. Ter laak op ongeveer 7 c.A. grond, ge legen vóór perceel Denneweg No. 184; door de „Vereeniging van den Heiligen Vin een tius van Paulo” op ongeveer 4.96 M2. grond, gelegen vóór perceel Zuid-Oost-Binnensingel No. 66; door A. Norden op 4.37 M2. grond, gelegen vóór per ceel Nieuwe Molstraat No. 76; door de Naamlooze Vennootschap „Maatschappij tot Exploitatie van het Sigaren magazij n J. C. van den Dungen’, van ongeveer 4.90 M2. grond, gelegen vóór perceel Noordeinde 3; door Mevrouw C. S o e t geboren Oosten van ongeveer 11.57 M*. grond, gelegen vóór perceel Juffrouw Idastraat 25/25a; door H. Carmiggelt van ongeveer 7.43 M2. grond, vóór perceel Westeinde 172/172a; door W. Houtzamer e. a. van ongeveer 3.05 M2. grond, vóór perceel Papestraat 12/12a. door A. Norden van ongeveer 5 c.A. grond, gelegen vóór perceel Nieuwe Molstraat No. 76; door R. Ke ij, Th. J. L. Borsboo m en H. L. P. Ahsmann van ongeveer 19 d.M2. grond, gelegen vóór en langs het perceel, plaatselyk ongenummerd, op den hoek van den Noordwal en de Kalkoenstraat; door de Naamlooze Vennootschap „M aatschappy tot Exploitatie van Onroerende Goede ren de Ooievaar” van ongeveer 3 c.A. grond vóór perceel Korte Groene wegje 62/62a; II. de eigendom:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 64