I J 10:; 2 1- I r 16A 16A r I» 16'55 56 500, 59 072,— 11 616,-d 13 902,— 171 567,— 8 8 102 779,11 34 25197 151 31 I 28 29 ACTIVA. PASSIVA. 1 1 '144 09 26 454,- f f 40 194,— 2 2 I Schuld 197 953.2' 245 305,— n 61 369, - 8:76170 3 3 62 377,— 4 10 94 74 4 op grond in de Westduinen (de Wilde- 65 684, Id n 81 397,— 5 5 op terreinen aan het Spui en aan den 118 44 30 f 835 874,5 I—- - - - f 835 874,57s Winst- en Verliesrekening. DEBET. Overbelaste Terreinen. CREDIT. f f 46 036,06 n Uit District III. Gronden by Rusthoek onder Loosduinen Aan Leeningsrente Kapitaalrekening 51 715,3! 7 240,2: 8 920,21s 37 115,84s Grond in de Westduinen (de Wildehoef c. a.) 16 3! I VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. i 31 December 1915. f 103 105,— 7 421,22 51 534,35s 6 7 14 52 30'72 51 Schuld duinen Schuld c; hoef c. a.) Schuld Z. O. Buitensingel VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Balans der Overbelaste Terrein? op gronden bij Rusthoek onder Loos- Per Exploitatierekening Per Gemeente (nadeelig saldo) Schuld op gronden tusschen de Stoomtrambaan der H.IJ.S.M. en de Weststraat op grond in de Westduinen (de Wilde hoef c. a.) Oppervlakte der eigen dommen. Uit District I. |!HJLlA-!cX Gronden tusschen de Stoomtrambaan der H.IJ.S.M. en de Weststraat I Grond in de Westduinen (de Wildehoef c.a.)32 99|22 aan den Uit District IV. Terreinen aan het Spui en Z. O. Buitensingel. Uit District VI. Gronden aan het Spaarwaterlaantje. Gronden tusschen denBezuidenhoutschen Weg en den spoorweg naar Leiden. Gronden ten Z. van den spoorweg naar Leiden Gemeente 's-Gravenhage (Kapitaalreke ning) Gemeente ’s-Gravenhage (loopende reke ning) Reservefonds Schuld op gronden aan het Spaarwaterlaantje. Schuld op gronden tusschen den Bezuidenhout- sche Weg en den Spoorweg naar Leiden .- Schuld op gronden ten Z. van den Spoorweg naar Leiden Reserve Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 650