I .1 - i n ij i II i 16* 16* 1 j 1 30 I Balans der Grondrenten-AdministratiM 31 December 1915. ACTIVA. PASSIVA. f 10.400,— District I 512,02 Reservefonds f 086,21 Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening i Kapitaalschuld 1.270, 6.628,— Reserve 4.490,83 Gemeente 479,40 f 11.598,23 I 11.598,23 '■id renten-Administratie. Winst- en Verliesrekening 191 DEBET. CREDIT. 3. Aan Disagio f 520,— 3, Aan Kapitaalrekening. 8,41 I er Kapitaalrekening 194,01 Aan Reserve 3- 331.4» Aan Gemeente ’s-Graveuhage (loopende rekening) 531,4 f f 531,41 Mi f'.--1 ’s-Gravenhage (loopende rekening) 31 ERSLAG gemeentelijk Per Grondrenten. Per Interest i 5.358,— Gemeente ’s-Gravenhage Leeningsschuld VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. GRONDBEDRIJF. f f i n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 651