I I I li 16A 16A 32 33 ACTIVA. PASSIVA. Verliesrekening l*n het Winst- en tJemeenteiyk Grondbedryf. Balans van het Geineentel^r„n,lb(.,lrijf op 1>ecpmbpr J9J5 jl 20l 09| v 519| 12| 131 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG Leeningsschuld. Gronden. f 10 102 538,— 831 670,83 DEBET. CREDIT. |f 98 671,98» f f n n n 'verbelaste terreinen f Overbelaste terreinen Réserve. pemeente 's-Gravenhage. CKapitaalrekening.) 5 358,— 1 270,— n n Kapitaalrekening Reserve Leeningsrente »1 V - I ’s-Gravenhage (loopende rekening) 6 628,— 52 235,49» 15 967,— 772 765,54 57 441,— 973 956,50 i 258 397,— 456 143,— i n n n f 14 180 528,81 n n n_ f if 80 794,37» 4 717,— 87 768,57» 5 658,— 520,— 8,41 GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Aan Disagio T) T> r Kosten van aanleg van Speelterreinen irob f 14 180 £>28.1 Gemeente Batig saldo 22 1 "Bi „,r 4 911*. 30 163, 403, 331, 35 027 98 671 Grondrentenkapitaal Reservefonds Kosten van aanleg van Speelterreinen Gemeente 's-Gravenhage (loopende rekening) Hneente 's-Gravenhage. *ningsschuld ter zake verkochte terreinen. iapitaalsschuld Oppervlakte der eigen- i; dommen. H.A. A. |C-A.; 159 22 44 f 3 332 187,50 20; 59, 00 - 62 08 25 64 88 721', 73 40 I 118 44 Pa;,’borgsommen khuld ter zake van den aanleg van speelterreinen i '.r.ta 's-Gravenhage (loopende rekening) District I II III IV V VI 5 f,5^y w winst bij verkoop van gronden r saldo Exploitatierekening br Kapitaalrekening br irondrenten p Interest f 516 760,50 1 036 217,— i 57 441,— n n n f 3 300 915 151 314,60 i 3 149 600,40 4 527,16 30 716 95 33 638,21 7 421,22 4 490,83 District I II IV hi rbelaste terreinen irondrenten-administratie District I 11 UI IV V VI Overbelaste terreinen District I II Ill IV VI f 2 813 427,— 230 891,— 961 181,— 1 824 289,— 2 936 858,— 558 973,— 776 919,— van op grondrente 1 267 108,— 1 018 622,— 2 798 245,50 3 195 255,— 02 1 015 116,— 30 625 604,40 -f 13 252 138,41) 10 400,- 70 352,55 15 967,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 652