16A 37 Kapitaalrekening f 5 658, Overboeking van het in het debet der Winst- en verlies rekening geboekte disagio. Grondrenten f 520, Over 1915 ontvangen grondrente, ter zake van het op grondrente verkochte terrein bij den Westduinweg. Interest f 8,41. Rente in rekening-courant, ten bate van de Grondrenten administratie. ordening op het beheer van het Grondbedrijf (verz. 1909 No. 5) is deze winst bestemd tot reserve. Saldo Exploitatierekening f 87 768 57®. Totaal der batige saldi van de exploitatierekeningen der Districten I t/m VI en van het complex Overbelaste terreinen. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. I f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 656