J 1 L - 16 A Verzameling der inkomsten en uitgaven van den gewonen dienst. (Kol. 5—14.) 525,41 2) 1513,— 1 749,— 1 995,455 51534,35s f 37 115,845 (Kol. 15—17.) f 123 211,66 f 0,42 4,66 3 356,45s 14 418,51 528,41 f 123 740,07 f SALDO. UITGAVEN. I N K O M S T E N. Rente van Reclame— en Kosten van Bureau- en Totaal. Kosten van Totaal. DISTRICTEN. ENZ. Leeningsrente. i Nadeelig. Batig. Aflossing. Rente, enz. Provisie. waarborg- advertentie- Taxatiekosten. brand- Huren, enz. Erfpachten. Diversen. (Kol. 1-3.) onderhoud. Erfpachtsfonds. kosten. verzekering. sommen. i 17 18 19 29 15 16 13 14 12 10 11 9 3 7 2 5 6 1 4 2,08 f 10 941,82s 9 678,94 7 845,94 f 1 833,— f 2 896,46 f f 20 620.765 f f 1 401,17 f 7,80 f 465,65 f 507,47 1 f 854,075 15,27 5 915,28s f 1 667 875 f 28,09 f f f 693,74 f 14 011,74 2 160,52 4 603,66 17 697,09s 4 603,66 124,56 l 507,47 865.66 II 756,75 0,71 22 300,755 159,90 28,09 i 487.— 21 605.24s 208,51 n ♦j r> n r, 3 910,375 3 063,39 635,— 3 698,39 1 034,70 22,88 460,47 507,47 III 7 379,51s 7 608.765 1 009,78 28,09 228.83 0.42 T> n 5 590,54s f 7 750,28s 14 213,31 646,74 1 963,17 343,23 1,27 61,615 507,47 IV 21 963,59s 28,09 1,85 1 354,73 8 658,455 13 303,87 n n n rt n j’ 8 922,80 24 020.015 7 173,80 2 602,79 20,24® 593,40s i 507,47 V 28,09 1 091,25s 1 977,60 4,14 17 450,985 14 400,57s 32 942,815 r> r n r n 1 667,45s 678,19s 328,— 1361,— 86,— 61,615 V] 507,47 306,08= 28,09 860,05 2 495.98’ n n n r> n 5 498,295 29 517,06 16 519.— 770,44 Overbelaste terreinen 1 753,60 134,285 61,70 14413,85 43,47 2 209,61 17,72 507,47 •n r> n n n v f 2 570,11s f 35 443,08s 88 183.885 f 30163,80 22 577,— f f 37 115,845 f 72 143,62 9 945,755 f 490,11s 6 441,02 f f f 142,085 8 229,57 f 3 824,575 f 3 552,29 f f 2 000,275 f 212,01 f 35,55 56 801,07s f f 64 410,31 525,41 3— 528,41 520— 8,41 n f 35 968,495 f 88 712.295 f f 30163,80 22 580,— 37 115.84 f 72 143,62 f 490,11® f 142,08s f f f f 2 570,115 f 2 008,685 8 229,57 f 35,55 3 552,29 57 321,07s f 212,01 f 64 410,31 Administratie Grond renten 2) Uitkeering aan de Gemeente r Reserve Grond-, waterschape- en polderlasten. administratie kosten. Uitkeering aan het 1 830,39 1 440,06 Totaal bedrag der exploitatie- uitgaven. ■- Blijft batig saldo: f 35 027,775 11 lift batig saldo der exploitatie bedraagt f 8 920,21s; doordat echter ten laste van den gewonen dienst komt het totaal bedrag der leeningsrente en aflossing ad f 46 036,06 van de ter zake dier gronden op de Gemeente rustende schuld, ontstaat op dien dienst een nadeelig saldo van f 3 11;>,84S. f 331,40 194,01 f 525,41 1 f 3 824,575 f f 6 441,02 f 10 471,16s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 657